Ремонт на покриви, нови покриви - ПокривРемонти Ремонт на покриви

 Без почивен ден
08:00 - 20:00
 (+359) 0896 45 22 22
(+359) 0882 47 36 02
 pokriviuslugi89@abv.bg
 0882 47 36 02
 Най-доброто решение
за Вашия покрив

Ремонт на покриви с дървена конструкция

Дървените покривни конструкции се произвеждат главно от иглолистни видове - бор и чам. Материалът се преработва в някоя от следните форми: дъски, талпи, летви, греди, бичмета.

При проектирането на покривните конструкции се взима предвид ширината на сградата. Най-често срещаните дървени конструкции в България са:

  • покривни конструкции без главна греда;
  • стоящи покривни конструкции, които използват за подпори колони и вътрешни носещи стени.

Основните елементи на дървената конструкция са обшивка и ребра. Обшивката се прави от елементи с фиксирана ширина, а дължината може да е различна. Ребрата трябва да бъдат разположени на еднакво разстояние едно от друго. Правилно изпълнената конструкция не трябва да бъде излишно тежка, но същевременно трябва да понася товара на покривното покритие.

Дори правилно създадената конструкция след години употреба се нуждае от ремонт. Поради износването на материалите може да се наложи извършването на някои от следните дейности:

  • Подмяна на ребра от покривната конструкция;
  • Подмяна на изгнили дъски от дъсчената обшивка;
  • Подмяна на обшивката;
  • Наковаване на хоризонтални и вертикални летви.