Ремонт на покриви, нови покриви - ПокривРемонти Ремонт на покриви

 Без почивен ден
08:00 - 20:00
 (+359) 0896 45 22 22
(+359) 0882 47 36 02
 pokriviuslugi89@abv.bg
 0882 47 36 02
 Най-доброто решение
за Вашия покрив

Остраняване на покривни течове

Поради специфичното географско положение на страната покривът е подложен на най-разнообразни външни влияния през цялата година - от минусови температури и сняг през зимата през голямо количество валежи през есента и пролетта, до високи температури през летния сезон. Затова е много важно правилното изпълнение на покривната хидроизолация. По нея не трябва да се наблюдават издуване, свличане или усукване.

Хидроизолацията се реализира най-вече при плоски покриви. Съществуват различни видове:

  • Течна - видът течна хидроизолация, който избирате трябва да е много добре преценен според качествата на материала. Например мазаните хидроизолации са по - евтини, но по - некачествени и издържат по - малко време, в сравнение с листовите хидроизолации.
  • Асфалтова хидроизолация - предимството при нея е, че няма фуги, през които да проникне водата. Характеризира се с висока студо- и топлоустойчивост. Има дълъг живот и не се износва лесно.
  • Рулонна (листова) хидроизолация - среща се най-често при панелените блокове. Добиват се от окислен битум (воалити) и модифициран битум. Производството на окисления битум преминава през редица процеси, които водят до ускорено стареене на материала. По този начин се постигат постоянни свойства на битума в широк температурен спектър. Най - важните характеристики на окисления битум са: има по - висока температура на размекване в сравнение с неокисления, по - ниска пенетрация, по - издръжлив е и е по - евтин. Модифицираният битум е два вида - APP - модифициран и SBS - модифициран. Предимство и при двата вида е, че имат експлоатационен срок повече от 30 години. Поставят се чрез залепване с топъл битум или газопламъчно заваряване.

APP - модифицираният битум се прилга върху покриви, които имат голям наклон, дори при вертикални. Има висока топлоустойчивост - до 150 °C. За сравнение - при окисленият битум тя е до 80 °C. Притежава устойчивост към микроорганизми, устойчивост на механично разкъсване, издържа на опън в широки граници. Подходящ е за покриви, които са изложени на високи температури, покриви на промишлени заводи, които търпят големи натоварвания и механични влияния.

SBS - модифицираният битум се отличава с голяма еластичност. Може да се използва при грундирани бетонови повърхности. Подходящ е за сгради, които се намират в райони с големи климатични колебания - например планински.

Основните етапи при хидроизолацията са: почистване на основата, преработка на основата от подпокривни язви, грундиране на основата, полагане на хидроизолационен материал.