Ремонт на покриви, нови покриви - ПокривРемонти Ремонт на покриви

 Без почивен ден
08:00 - 20:00
 (+359) 0896 45 22 22
(+359) 0882 47 36 02
 pokriviuslugi89@abv.bg
 0882 47 36 02
 Най-доброто решение
за Вашия покрив

Измазване на капаци

Коминът е структура, която служи за отвеждане на горещи газове от различни съоражения - камини, печки, фурни, бойлери, в околната среда.

Принципът на работа на комините се основава на т.нар. “каминен ефект”. Той се получава в резултат на разликата в температурите на изгорелите газове в комина и атмосферният въздух. Тези газове са по - леки в сравнение с външния въздух. Това води до разлика в наляганията - в началото на комина налягането е по - ниско от външното. В резултат на тези процеси се създава една въздушна тяга (“каминен ефект”). Важно условие, за да няма връщане на изгорели газове в жилището е се подсигури необходимото количество входящ свеж въздух в помещението. Така се компенсира въздухът изведен през комина.

За да функционират правилно, комините се нуждаят от постоянна поддръжка, което включва почистване и измазване на стените. Някои хора предпочитат коминът да бъде изграден само от качествени тухли без последващо измазване, защото считат, че измазването може да причини проблеми като конденз. Според нас измазването е една неизменна част от поддържането на комина. Това трябва да става през 2 - 3 години.По този начин се затварят всички пукнатини и отвори, които биха затруднили процесът на извеждане на изгорелите газове. В някои случаи се стига и до разрушаване на откритата част и изграждането и наново. В други случаи се поправят само частите от мазилката, които се рушат - отстранява се увреденият слой мазилка и на негово място се поставя нов.

Понякога се налага тухлената стена да се грундира преди измазването на комина с цел вароциментовият разтвор да се прикрепи здраво към нея.